infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

CO TO JEST?

System kontroli ruchu (TCS) został opracowany w celu zapobiegania wypadkom potrącenia pieszych przez pojazdy transportowe. Wózki widłowe poruszające się w obrębie obszaru pracy automatycznie uruchamiają urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne, które są wcześniej zainstalowane w odpowiednich punktach tego obszaru. System umożliwia automatyczne sterowanie ruchem w przestrzeniach współużytkowanych przez pracowników pieszych i wózki widłowe.

JAK TO DZIAŁA?

Wózki widłowe wyposażone są w system PAS z aktywatorem AC-50, który wytwarza wokół wózka pole sygnału radiowego.

Oprócz tego, w różnych miejscach obszaru pracy montowane są tagi TZ2, których zadaniem jest wykrywanie pojazdów wyposażonych w urządzenia systemu.

Kiedy wózek widłowy wjeżdża do strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez tag TZ2, włącza się świetlna sygnalizacja ostrzegawcza zainstalowana w magazynie oraz na pojeździe, dzięki czemu osoby znajdujące się w pobliżu są ostrzegane o zbliżającym się pojeździe.

Jednocześnie, system automatycznie włącza czerwone światło drogowe dla ruchu pieszych i blokuje bramkę bezpieczeństwa, aby zapobiec wejściu pieszych na przejście. Dopiero po opuszczeniu przez pojazd strefy bezpieczeństwa światło drogowe zmieni kolor na zielony i otworzy się bramka dla pieszych.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA TEN SYSTEM?

Jest to bardzo łatwy do zainstalowania, przystosowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych system, który wymaga do działania jedynie aktywatora RFID, tagu TZ2, sterownika wraz ze współpracującą sygnalizacją, a także świateł drogowych oraz bramki bezpieczeństwa dla pieszych, jakie są niezbędne w danym miejscu.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System kontroli ruchu (TCS) to idealne rozwiązanie dla bezpieczeństwa ruchu w obszarach pracy o słabej widoczności lub o braku widoczności, przeznaczony do przestrzeni o intensywnym ruchu wózków widłowych i pieszych, a także do przejść dla pieszych przez drogi użytkowane przez wózki widłowe.

Na przykład, system ten jest często instalowany w halach fabrycznych, magazynach, dokach przeładunkowych, przy liniach produkcyjnych oraz w innych obiektach przemysłowych.

ZALETY

– System ten szczególnie wyróżnia się skutecznością działania i zdolnością rozwiązywania problemów kontroli ruchu. W przestrzeniach, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków przy pracy, system TCS umożliwia podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ogranicza wpływ ludzkich błędów na występowanie wypadków przy pracy.

– Automatyzacja działania sygnalizacji ostrzegawczej oraz rozdzielenie ruchu pieszego od ruchu wózków widłowych w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, co przynosi szybkie i dobrze widoczne pozytywne rezultaty.

– Można instalować dowolną ilość równolegle działających tagów, odpowiednio do potrzeb. Pozwala to na rozszerzenie stref ostrzegania oraz konfigurowanie ich według indywidualnych potrzeb każdego klienta oraz wymagań miejsc pracy.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

W przypadku wykrywania tagów osobistych, zakres odległości ich wykrywania wynosi maksymalnie 6 – 6,5 metra (od miejsca zamontowania anteny) w obszarach z przodu i z tyłu, oraz około 4 metry na boki.

Oprócz tego istnieje także funkcja uzupełniająca działanie tego systemu. Jest to związane z faktem, iż jak dotychczas, wszystkie podane parametry robocze dotyczyły korzystania z tagu TZ2 o działaniu jednokierunkowym. Jednakże istnieje także model o działaniu dwukierunkowym, który wysyła do wózka widłowego sygnał informujący o wykryciu stacjonarnego tagu. Powoduje on włączenie na pojeździe sygnału, który może, na przykład, zmniejszyć jego szybkość. Innymi słowy, kiedy wózek widłowy odbierze sygnał od tagu zawieszonego na ścianie i znajdującego się w obrębie strefy wykrywania przez urządzenie zamontowane na wózku, następuje automatyczne zwolnienie prędkości wózka.

DO POBRANIA

System Kontroli Ruchu (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.