infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

 

CO TO JEST?

System ostrzegania wizualnego (VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach niebezpiecznych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

JAK TO DZIAŁA?

Projektor posiada od 1 do 3 obiektywów w różnych kolorach i umożliwia indywidualne dostosowanie wyświetlanych obrazów.
Przykładowymi obrazami wyświetlanymi jest symbol wózka widłowego, sylwetka pieszego, znak STOP, znak przejścia dla pieszych, znak ograniczenia prędkości, znak ostrzegawczy „zakaz palenia” lub symbol informujący o zakazie używania telefonów komórkowych, oraz wiele innych.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA TEN SYSTEM?

System wymaga tylko zamontowania projektora w miejscu, gdzie chcemy wyświetlać obrazy ostrzegawcze.

Należy pamiętać, że dostępne są dwa typy projektorów: o mocy 50W i 120W. Projektor 50W jest przeznaczony dla obiektów o słabym oświetleniu otoczenia, natomiast wersja 120W ma większe natężenie światła i może być stosowana w intensywnie oświetlonych magazynach lub zakładach produkcyjnych.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System ten jest idealny dla magazynów, centrów logistycznych, hal produkcyjnych, przestrzeni oddzielających obszary produkcyjne od biurowych, korytarzy i obszarów przejściowych w obiektach przemysłowych, jak również do martwych punktów w obszarach roboczych.

ZALETY

System ten różni się od innych rozwiązań oznakowania, dzięki temu, że jest bardzo efektywny i widoczny.

Doświadczenie pokazuje, że obrazy wyświetlane na podłodze są lepiej widoczne niż symbole graficzne umieszczane wyżej.
Są one także lepsze od powszechnie stosowanych luster panoramicznych, ponieważ lustra te są często umieszczane za wysoko, aby były widoczne i przyciągały wzrok. W wielu sytuacjach takie lustra stają się elementem krajobrazu przestrzeni roboczej i operatorzy przestają zwracać na nie odpowiednią uwagę.

Natomiast znacznie łatwiej jest przyciągnąć uwagę pracowników za pomocą obrazów projektowanych na podłogę. Osoba widząca taki obraz odbiera go jako dużo bardziej bezpośrednie i lepiej widoczne ostrzeżenie, dzięki czemu jej bezpieczeństwo jest wyższe i może się pewniej poruszać po danej przestrzeni.
Podsumowując, system VAS oferuje wiele konkretnych korzyści: obrazy są łatwo widoczne, nie zużywają się, można je włączać i wyłączać, projektowane znaki można zmieniać, obrazy są czytelne i przyciągają uwagę.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

Produkt ten ma kilka korzystnych cech:
Po pierwsze, charakteryzuje się długą trwałością i możliwością indywidualnego dostosowania do potrzeb każdego klienta.

Po drugie, instalacja systemu jest bardzo prosta: wymaga jedynie zamontowania projektora w miejscu, gdzie obraz ma być widoczny.

I po trzecie, należy podkreślić, że system ten może być zintegrowany z Systemem ostrzegania o pieszych (PAS), który służy do ostrzegania kierowców o wykryciu obecności osoby pieszej w odległości od 1 do 6,5 metra.

DO POBRANIA

System Ostrzegania Wizualnego (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.