infolinia +48 22 771 04 56

CO TO JEST?

System Ostrzegania o pieszych (PAS) to rozwiązanie służące do ostrzegania kierowców wózków widłowych o wykryciu obecności osoby pieszej w odległości regulowanej w zakresie od 1 do 6,5 metra. Ten unikalny system ma zdolność rozróżniania między ludźmi a obiektami. Ma on nawet zdolność wykrywania osób znajdujących się za ścianą lub regałem!

JAK TO DZIAŁA?

Osoby piesze noszą ze sobą Tag (klucz elektroniczny). Po wykryciu takiego tagu przez system wcześniej zainstalowany na wózku widłowym jego kierowca otrzymuje świetlny sygnał ostrzegawczy. W ten sposób kierowca jest ostrzegany o obecności człowieka w pobliżu obszaru pracy jego pojazdu, dzięki czemu może zachować szczególną ostrożność.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA TEN SYSTEM?

System PAS jest sprzedawany jako kompletny zestaw, gotowy do zainstalowania i bardzo łatwy w montażu. System składa się z następujących elementów:

Tag T-10 / Tag T-10R:
Zadaniem tych aparatów jest ochrona pieszych przed potrąceniem przez wózek widłowy lub inny pojazd przemysłowy. Tag sygnalizuje obecność człowieka i ostrzega kierowcę pojazdu.

BEZPRZEWODOWA STACJA ŁADOWANIA:
Jest to ładowarka przeznaczona dla 12 tagów T-10R.

AKTYWATOR RFID:
Aktywator zapewnia natychmiastowe wskazanie lokalizacji i statusu zarówno aktywnego mobilnego tagu T-10, jak też stacjonarnego tagu TZ, co ułatwia ich monitorowanie i identyfikację. Urządzenie to wykorzystuje sygnały radiowe o niskiej częstotliwości do wytworzenia strefy bezpieczeństwa wokół wózka widłowego.

TAG KONTROLNY:
Jest to aktywny aparat gwarantujący prawidłowe działanie systemu.

ANTENA KONTROLNA:
Jest to niewielkie urządzenie, którego zadaniem jest sprawdzanie i rejestrowanie prawidłowości działania systemu.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System ostrzegania o pieszych (PAS) doskonale nadaje się do stosowania w obszarach załadunku i rozładunku w obiektach magazynowych i przemysłowych. Idealnie też sprawdza się w obszarach o słabej widoczności, gdzie osoby piesze i wózki korzystają z tych samych dróg transportowych.

Ogólnie mówiąc, system ten jest bardzo zalecany do stosowania w obszarach wspólnie użytkowanych przez pieszych i wózki widłowe, takich jak linie produkcyjne, gdzie przestrzeń dla ruchu pieszych i pojazdów jest bardzo ograniczona, i gdzie konieczne jest zachowanie najwyższej ostrożności i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

ZALETY

System ten podnosi poziom zapobiegania wypadkom w obszarach wysokiego ryzyka. Dodatkowo, zapewnia on istotne wsparcie dla kierowców wózków widłowych oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa osób z zewnątrz odwiedzających obiekt przemysłowy.

Posiadanie takiego systemu umożliwia także negocjowanie z firmami ubezpieczeniowymi korzystniejszych warunków polis ubezpieczeniowych i może umożliwić obniżenie płaconych składek. Dodatkowo, innym aspektem korzystania z tego systemu, jest jego zdolność rozróżniania między przeszkodami a ludźmi, co odróżnia go od innych rozwiązań oferowanych na rynku, a przy tym istotnie poprawia jego efektywność.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

System PAS jest przeznaczony dla wózków widłowych o nośności do 3,5 tony, zarówno wózków z chowanymi widłami, jak też wózków z przeciwwagą. Oprócz tego, optymalne dla systemu prędkości wynoszą od 6 km/h do 8 km/h.

DO POBRANIA

System Ostrzegania O Pieszych (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.