infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

Zadaniem tego systemu jest w szczególności zmniejszenie prędkości poruszania się wózków widłowych w obszarach ruchu pieszego lub w miejscach pracy ludzi.

System Obszarów niskiej prędkości (LSA) ma na celu zapobieganie wypadkom spowodowanym przez nadmierną prędkość wózków widłowych w miejscach przebywania pracowników pieszych.

CO TO JEST?

Głównym celem systemu LSA jest ograniczenie prędkości poruszania się wózków widłowych. Elektroniczny system bezpieczeństwa jest zaprojektowany jako uzupełnienie elementów bezpieczeństwa istniejących w wózkach widłowych, w celu zmniejszenia prędkości wózków w obszarach pracy pracowników pieszych.

JAK TO DZIAŁA?

Po zainstalowaniu systemu jego działanie jest bardzo proste i nie wymaga żadnej obsługi przez operatora pojazdu. Wózek widłowy wyposażony w system LSA automatycznie reaguje po wjechaniu do strefy, w której została określona maksymalna prędkość pojazdu i dostosowuje swoją prędkość do limitu wyznaczonego dla danej strefy, jako strefy „wolnej” lub strefy „szybkiej”.

Z JAKICH ELEMENTÓW SKŁADA SIĘ SYSTEM LSA?

System składa się z trzech elementów:

CZUJNIKI WYKRYWANIA KODU:
Zadaniem tych elementów jest odczytywanie informacji z kodowych pasów odblaskowych i przesłanie ich do sterownika, który interpretuje je jako sygnały wyznaczające prędkość maksymalną w danym obszarze.

STEROWNIK:
Urządzenie to jest zamontowane na wózku widłowym i służy do regulowania prędkości maksymalnej w trakcie poruszania się wózka. Kiedy wózek widłowy przejeżdża pod panelem z kodowym pasem odblaskowym, czujniki wykrywania kodu odczytują informację o zmianie strefy, a sterownik wyznacza odpowiednią prędkość maksymalną dla układu napędu wózka.

KODOWE PASY ODBLASKOWE:
Umieszczane wewnątrz budynku, nad drzwiami lub w miejscach, gdzie wymagana jest zmiana prędkości maksymalnej pojazdów, zawierają informację odczytywaną przez czujniki o konieczności zmiany prędkości wózków widłowych w danym obszarze.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System ten jest przeznaczony w szczególności do stosowania w magazynach, dokach przeładunkowych, obiektach przemysłowych lub obszarach pracy ludzi, ale może także być dostosowany do użycia w innych miejscach wymagających specjalnej regulacji prędkości. Jak wskazują doświadczenia naszych klientów, zakres zastosowań jest elastyczny i bardzo szeroki.

ZALETY

Poza bardzo łatwą instalacją, system LSA wyróżnia się wysoką praktycznością i efektywnością w zakresie zmniejszania liczby wypadków przy pracy i ogólnej poprawy warunków pracy w różnych branżach przemysłu.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

Produkt ten posiada gwarancję na okres 1 roku, obejmującą usterki materiałowe lub konstrukcyjne, która jest udzielana pod warunkiem prawidłowego przestrzegania treści instrukcji instalacji i użytkowania systemu.

DO POBRANIA

Obszary Niskiej Prędkości (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.