infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń, dzięki czemu sprzyja ograniczeniu ryzyka i zmniejszeniu liczby wypadków.
ZERO WYPADKÓW = DZIAŁANIE MASZYNY JEST ZATRZYMYWANE PO WYKRYCIU UPADKU PRACOWNIKA NA PRZENOŚNIK TAŚMOWY

CO TO JEST?

System HA automatycznie zatrzymuje pracę maszyny – na przykład kruszarki – kiedy osoba nosząca odpowiedni tag zbliży się do obszaru oznaczonego jako „strefa niebezpieczna”, lub gdy pracownik upadnie na przenośnik taśmowy wskutek, np. potknięcia i przewrócenia, albo w wyniku utraty przytomności lub w podobnej sytuacji. System działa na zasadzie protokołu bezpieczeństwa, którego celem jest zatrzymanie działania wszystkich urządzeń w razie wykrycia wejścia człowieka do strefy niebezpiecznej.

JAK TO DZIAŁA?

System funkcjonuje w taki sposób, że wykrywa obecność tagu – osobistego klucza bezpieczeństwa – noszonego przez pracownika, w obrębie obszaru określonego jako „strefa niebezpieczna”. W takiej sytuacji system natychmiast zatrzymuje pracę działającej w tym miejscu maszyny, która jest odpowiednio przygotowana do współpracy z tym systemem. Wykrywanie tagu noszonego przez pracownika przez odpowiedni czujnik z anteną detekcyjną zamontowany na maszynie – np. kruszarce, prasie lub innym podobnym urządzeniu – odbywa się automatycznie, bez konieczności stałego nadzorowania przez ludzi. Pozwala to na osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscach występowania wysokiego ryzyka wypadków przy pracy.

System ten także rejestruje datę i czas zatrzymania maszyny, jak również numer tagu wykrytego w strefie niebezpiecznej, co umożliwia doskonalenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym zakresie i sprzyja zapobieganiu podobnym sytuacjom w przyszłości. Oprócz tego, rozwiązanie to pozwala też na sprawdzanie gotowości systemu do zadziałania, co stanowi niezbędny element bieżącego nadzorowania bezpieczeństwa pracy przy maszynie.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA TEN SYSTEM?

System bezpieczeństwa HA składa się z sześciu elementów:

TAG OSOBISTY:
Zadaniem tego aparatu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zatrzymanie maszyny po wykryciu przez aktywator RFID.

INHIBITOR KIEROWCY:
Element ten blokuje wykrywanie tagu kierowcy znajdującego się wewnątrz pojazdu, dzięki czemu pozwala zapobiec fałszywym alarmom lub błędnym sygnałom alarmowym.

TAG KONTROLNY:
Jest to aktywny aparat gwarantujący prawidłowe działanie systemu.

AKTYWATOR RFID:
Urządzenie instalowane na maszynie, które za pomocą sygnału radiowego małej częstotliwości tworzy wokół siebie strefę bezpieczeństwa.

ANTENA DO KONTROLI TAGÓW:
Jest to niewielki aparat, którego zadaniem jest sprawdzanie i rejestrowanie prawidłowości działania systemu.

PANEL STEROWANIA:
Jest to skrzynka zawierająca sterownik, którego zadaniem jest sygnalizowanie i rejestrowanie stanu systemu oraz błędów i alarmów, jakie miały miejsce w ciągu dnia pracy.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System HA został specjalnie zaprojektowany do instalowania w pobliżu dołów, pras, kruszarek lub zagęszczarek i innych podobnie niebezpiecznych urządzeń. Jest także często stosowany w obszarach zlokalizowanych w pobliżu dużych przenośników taśmowych.

ZALETY

– System HA wyróżnia się trwałością i wytrzymałością elementów, które wchodzą w jego skład.

– Poszczególne elementy systemu nie są wrażliwe na drgania powodowane przez silniki i są odporne na sygnały zakłóceniowe emitowane przez różne anteny oraz oddziaływanie metalowych konstrukcji maszyn.

– Tag (klucz bezpieczeństwa) jest wykrywany w każdej pozycji, nawet wtedy, gdy jest zasłonięty materiałem.

– Wysoka jakość systemu zapewnia zapobieganie powstawaniu fałszywych alarmów ze względu na regularne adaptacyjne działanie anten.

– System charakteryzuje się też łatwością instalacji oraz możliwością wdrażania go w ramach „projektów pod klucz” realizowanych przez Claitec i lokalnych instalatorów.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

Produkt ten jest objęty 1-roczną gwarancją na usterki materiałowe i konstrukcyjne.

DO POBRANIA

System Dla Obszarów Niebezpiecznych (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.