infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych, ale umożliwia także zatrzymywanie pracy maszyny po upadku pracownika, aby zapobiec dodatkowym zagrożeniom.

OPIS

Jest to wciągane zabezpieczenie, które jest kotwione do punktu stałego i podłączane do szelek pracownika.

W razie upadku, szelki napinają się i Zabezpieczenie przed upadkiem wykrywa to napięcie.

Urządzenie to ma także za zadanie wysłanie sygnału zatrzymania do maszyny przemysłowej, powodując szybkie wstrzymanie działania maszyny.

Zabezpieczenie musi być podłączone do stałego punktu mocującego za pomocą łącznika obrotowego. Oczywiste jest, że punkt mocowania musi znajdować się powyżej użytkownika, aby siła grawitacyjna upadku wywołała odpowiednie zadziałanie zabezpieczenia wskutek wykrycia napięcia szelek. Dodatkowo, punkt mocowania musi mieć minimalną wytrzymałość statyczną 12 kN.

Kształt oraz struktura stałego punktu mocowania powinny być wystarczające dla zapobieżenia automatycznemu odczepieniu się i odpadnięciu zabezpieczenia. Zaleca się stosowanie stałych punktów mocowania, posiadających odpowiedni certyfikat zgodności z normą PN-EN 795.

ELEMENTY SYSTEMU

Punkt mocowania
Zabezpieczenie przed upadkiem
Zwijana linka stalowa
Szelki bezpieczeństwa

PODSTAWOWE CECHY

Maszyna zatrzymuje się po wykryciu upadku pracownika.

Łatwa instalacja.

Trwałe i wytrzymałe elementy sprzętowe.

Unikanie fałszywych alarmów.

Możliwość użycia we wszelkiego rodzaju obszarach niebezpiecznych.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Prasy i kruszarki, zagęszczarki.

Wykrywanie krawędzi dołów.

DO POBRANIA

System Zapobiegania Upadkom (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.