infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych. Jest to innowacyjny i unikalny system opracowany przez Claitec jako odpowiedź na specyficzne zapotrzebowanie naszych klientów.

 

CO TO JEST?

System ten ma na celu zapobieganie kolizjom lub podobnym wypadkom przy pracy na skrzyżowaniach dróg w magazynach lub innych obiektach przemysłowych. Chroni on operatorów i kierowców wózków widłowych przed wypadkami w tych miejscach.

JAK TO DZIAŁA?

Kiedy pojazd lub osoba zbliża się do skrzyżowania dróg, otrzymuje sygnał ostrzegawczy emitowany przez światła drogowe oraz przez projektory niebieskiej plamki światła lub projektory obrazów VAS wyświetlające obrazy ostrzegawcze na drodze, dzięki czemu osoba może zorientować się, czy ma pozwolenie na przejście lub przejazd przez skrzyżowanie. System ten wykorzystuje w działaniu technikę radarową, która ma zdolność odróżniania ludzi od pojazdów i identyfikowania, czy wózek widłowy zbliża się do skrzyżowania, czy oddala od niego.

JAKIE SĄ ELEMENTY SYSTEMU?

System bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) wykonany jest na bazie mocnej konstrukcji z aluminium i zawiera 2, 3 lub 4 światła drogowe i dodatkowo projektor emitujący niebieską plamkę światła lub projektor obrazów VAS. Oferta obejmuje kilka modeli urządzeń:

 

Modele emitujące niebieską plamkę światła:

  • Crossing Guard 2S (2 kierunki ze światłami drogowymi)
  • Crossing Guard 3S (3 kierunki ze światłami drogowymi)
  • Crossing Guard 4S (4 kierunki ze światłami drogowymi)

 

Modele z projektorem obrazów VAS:

  • Crossing Guard V2S (2 kierunki ze światłami drogowymi)
  • Crossing Guard V3S (3 kierunki ze światłami drogowymi)
  • Crossing Guard V4S (4 kierunki ze światłami drogowymi)

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) został opracowany specjalnie do zastosowania w magazynach, dokach przeładunkowych lub obiektach przemysłowych, gdzie występują niebezpieczne skrzyżowania dróg, i gdzie często dochodzi do ryzykownych spotkań pojazdów w tych miejscach.

ZALETY

Rozwiązanie to wyróżnia się kilkoma szczególnymi cechami:

  • Wytrzymała aluminiowa konstrukcja.
  • Możliwość zamontowania na wysokości od 2 do 7 metrów.
  • Bardzo łatwa obsługa, nawet na dużej wysokości.
  • Wykrywanie pojazdów o prędkości maksimum 25 km/h.

 

Dzięki tej innowacyjnej technologii nie jest konieczne posiadanie przez operatorów lub pojazdy specjalnych urządzeń wykrywających obecność innych użytkowników dróg, ponieważ system lokalizuje ich automatycznie.

 

Należy także podkreślić, że boczne osłony świateł drogowych uniemożliwiają widzenie ich z innych kierunków, co pozwala zapobiec błędom obserwacji świateł.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

System bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) jest w prosty sposób zawieszany za pomocą zawiesia przemysłowego lub przy użyciu wieszaków wykonanych w standardzie VESA. System ten można zawiesić na wysokości od 2 do 7 metrów, a maksymalna prędkość wykrywania pojazdów przez radar wynosi 25 km/h.

System bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) jest programowalny i kolejność wyświetlania świateł drogowych można skonfigurować odpowiednio do potrzeb klienta (priorytet dla pieszych lub pojazdów, kolejność wykrywania obiektów, wybór wszystkich świateł czerwonych lub tylko jednego, a także inne aspekty działania systemu).

Inną innowacyjną cechą systemu Crossing Guard jest możliwość łatwego zintegrowania z systemem VAS oraz innymi systemami, takimi jak PAS lub CAS-G2.

DO POBRANIA

Bezpieczeństwo Na Skrzyżowaniach (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.