infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu. Jest to najnowszej generacji narzędzie przeznaczone dla ostrzegania kierowców wózków widłowych i innych pojazdów transportowych o obecności innych pojazdów w pobliżu lub w strefie niebezpiecznej.

CO TO JEST?

System CAS-G2 został opracowany w celu zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy spowodowanych przez kolizje między pojazdami transportowymi. Jako system wspomagający kierowców tych pojazdów, dostarcza on kierowcom więcej informacji o przestrzeni, w której się poruszają. Zapewnia on osobom manewrującym pojazdami lepszą orientację odnośnie obecności i pozycji innych wózków widłowych w pobliżu i pozwala na podejmowanie właściwych decyzji podczas kierowania pojazdami. System CAS-G2 stanowi efektywne uzupełnienie innych środków stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

JAK TO DZIAŁA?

System CAS-G2 zainstalowany na wózku widłowym wykrywa obecność innych pojazdów wyposażonych w ten system. Zasięg stref wykrywania jest regulowany w zakresie do 40 metrów. Dzięki temu, nawet jeśli wózek widłowy porusza się w strefie braku widoczności lub jest zasłonięty przez duże regały bądź znajduje się w przestrzeni o ograniczonej widoczności, system wykrywa jego obecność i ostrzega kierowców pojazdów zbliżających się do tego miejsca, aby zachowali szczególną ostrożność.

JAKIE ELEMENTY ZAWIERA TEN SYSTEM?

System CAS-G2 jest sprzedawany jako kompletny, gotowy do zainstalowania zestaw, zawierający następujące elementy:

Urządzenie CAS-G2

Wspornik do mocowania urządzenia

Przewód zasilający i sygnałowy

*Zawiera on także sygnalizator świetlny RGB oraz dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy.

GDZIE SIĘ GO STOSUJE?

System CAS-G2 można instalować w obszarach załadunku i rozładunku, strefach o słabej widoczności, na skrzyżowaniach dróg ruchu pieszych i wózków widłowych, a także w przestrzeniach, w których jednocześnie poruszają się osoby piesze i pojazdy transportowe i w strefach intensywnego ruchu wózków widłowych. Jest to idealne rozwiązanie dla wspomagania bezpieczeństwa w magazynach, portach, fabrykach i obiektach przemysłowych.

ZALETY

System CAS-G2 to bardzo korzystne rozwiązanie służące poprawie bezpieczeństwa w wyżej wymienionych sektorach gospodarki. Podstawowe zalety:

– Sprawdził się, jako rozwiązanie zmniejszające liczbę wypadków w obszarach o intensywnym ruchu wózków widłowych

– Jest łatwy do zainstalowania i wdrożenia

– Może być stosowany w różnego rodzaju pojazdów przemysłowych

– Jest trwały i wykonany przy użyciu wytrzymałych elementów

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ:

Produkt ten posiada gwarancję na okres 1 roku, obejmującą usterki materiałowe lub konstrukcyjne, która jest udzielana pod warunkiem prawidłowego przestrzegania treści instrukcji obsługi załączonych wraz z systemem.

DO POBRANIA

System Antykolizyjny Dla Wózków Widłowych (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.