infolinia +48 22 771 04 56

ROZWIĄZANIE

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

OPIS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) jest to rozwiązanie wykorzystujące światła drogowe do sygnalizacji pierwszeństwa ruchu dla kierowców wózków widłowych i osób pieszych.

Zarówno piesi jak i wózki widłowe są wyposażeni w tagi, inaczej zwane transponderami, które emitują sygnały wykrywane przez światła drogowe. Po wykryciu tagu, światła drogowe sygnalizują, kto ma pierwszeństwo ruchu.

ELEMENTY SYSTEMU

Aktywator RFID
Światła drogowe
Tag osobisty
Tag wózka widłowego

PODSTAWOWE CECHY

Wykrywanie wózków widłowych zbliżających się do świateł drogowych.
Łatwa instalacja.
Trwałe i wytrzymałe elementy sprzętowe.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Strefy załadunku i rozładunku.
Obszary o słabej widoczności na skrzyżowaniach dróg ruchu pieszych i wózków widłowych.
Obszary o intensywnym ruchu wózków widłowych.

DO POBRANIA

Strefy Braku Widoczności (PDF)

PAS

System ostrzegania o pieszych (Pedestrian Alert System – PAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

LSA

System Obszarów niskiej prędkości (Low Speed Area – LSA) ustala prędkość maksymalną, z jaką wózki widłowe mogą się przemieszczać w różnych rejonach magazynu.

HA

System HA dla obszarów niebezpiecznych to elektroniczny system bezpieczeństwa, który funkcjonuje jako dodatkowe zabezpieczenie dla elementów bezpieczeństwa przenośników taśmowych i podobnych urządzeń,…

TDS

System dokowania ciężarówek (Truck Docking System – TDS) ogranicza potencjalne ryzyko wypadków przy pracy w dokach przeładunkowych z wykorzystaniem wózków widłowych.

PCS

System Bezpieczeństwa przejść dla pieszych (Pedestrian Crossing Safety – PCS) ogranicza do minimum ryzyko potrącenia pieszych przez wózki widłowe w obszarach intensywnego ruchu pieszych.

NAS

System Bezpieczeństwa w ciasnych przejściach (Narrow Aisle Safety – NAS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi w ciasnych przejściach.

BS

System bezpieczeństwa dla Stref braku widoczności (Blind Spot – BS) zmniejsza ryzyko kolizji między wózkami widłowymi a osobami pieszymi w obszarach o słabej widoczności.

CAS-G2

System antykolizyjny dla wózków widłowych CAS-G2 to opracowane przez Claitec nowe rozwiązanie elektronicznego systemu bezpieczeństwa ruchu.

FPS

System zapobiegania upadkom (Fall Protection System – FPS) został opracowany w celu przeciwdziałania upadkom w trakcie pracy w obszarach niebezpiecznych,…

TCS

System kontroli ruchu (Traffic Control System – TCS) to rozwiązanie mające na celu rozdzielenie ruchu pieszych i wózków widłowych we wspólnie użytkowanych przestrzeniach pracy.

VAS

System ostrzegania wizualnego (Visual Alert System – VAS) to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do ostrzegania pieszych i/lub kierowców wózków widłowych w sytuacjach ryzykownych, poprzez wyświetlanie ostrzeżeń świetlnych na podłodze.

Crossing Guard

System Bezpieczeństwa na skrzyżowaniach (Crossing Guard) instalowany jest nad miejscami, gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo kolizji z udziałem pojazdów przemysłowych.